.:. به پايگاه اطلاع رساني مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران خوش آمديد    .:.
     
صفحه اول
اخبار
معرفى مركز
كتابخانه
مركز تقويم
كتاب‌شناسى
تقويم
طرح‌هاى
پژوهشى
کارگاه
آموزشي
تماس با ما
پيوندها
كاربران حاضر:
812 نفر


عنوان طرح: شيوه تعيين آغاز ماههاي قمري (هلالي) در زيجهاي فارسي و عربي

مجري طرح: دكتر رضا عبداللهي

خلاصه طرح:

برطبق گزارش مورخان و منجمان تعيين آغاز ماههاي قمري همواره موضوع بحث كساني كه برگزاري آداب مذهبي خود را با شروع ماههاي قمري همواره تنظيم مي كرده اند،بوده است.مشكل پيش بيني رؤيت هلال ماههاي قمري از يك سو و حساسيت موضوع براي منتقدان به رعايت روزهاي ماه از سوي ديگر موجب شده است كه منجمان ايراني از قرون نخستين ظهور اسلام موضوع را به صورت جدي مورد مطالعه قراردادند وافزون بر بازگو كردن مشكلات پيش بيني رؤيت هلال وطول ماههاي قمري كوشيده اند با بررسي دقيق حركت ماه، خورشيد و زمين رؤيت پذيري ماه را پيش بيني كنند. برخي از منجمان با در نظر گرفتن شرايط رؤيت پذيري ماه محاسباتي را ارائه داده اند كه به وسيله ي آن محاسبات بتوان رؤيت هلال را پيش بيني كرد. اگر چه اين گونه محاسبات براي استخراج تقويم هاي قراردادي قمري كارساز و هوشمندانه است با توجه به شرايط بسيار پيچيده اي كه رؤيت هلال را تحت تأثير قرار مي دهد براي تقويم هاي هلالي به دقت عمل آنها نمي توان صددرصد اطمينان كرد. افزون بر اين در تقويم شرعي اسلامي رؤيت عيني هلال معيار آغاز ماه است.


بازگشت