.:. به پايگاه اطلاع رساني مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران خوش آمديد    .:.
     
صفحه اول
اخبار
معرفى مركز
كتابخانه
مركز تقويم
كتاب‌شناسى
تقويم
طرح‌هاى
پژوهشى
کارگاه
آموزشي
تماس با ما
پيوندها
كاربران حاضر:
33 نفر


تاريخ تقويم در ايران و كشورهاي اسلامي

بررسي‌ انواع‌ گاه‌شماريهاي‌ رايج‌ در كشورهاي‌اسلامي‌، بحث‌ مفصلي‌ است‌ كه‌ از زواياي‌ گوناگون‌ مي‌توان‌ آن‌ را مطرح‌ كرد. بسياري‌ از اين‌ گاه‌شماريها، با اركاني‌ مختص‌ تمدن‌اسلامي‌، در كشورهاي‌ اسلامي‌ به‌ وجود آمده‌ و برخي‌ ازگاه‌شماريها نيز، بدون‌ داشتن‌ مظاهري‌ از تمدن‌ اسلامي‌، درسرزمينهاي‌ غيراسلامي‌ پديد آمده‌ اما در برخي كشورهاي‌اسلامي‌ رواج‌ يافته‌ است‌.

در اين‌ مقاله‌، پس‌ از طرح‌ مسائل‌ كلي‌ در باره‌ واژه‌ تقويم‌ و اركان‌ گاه‌شماريها، گاه‌شماريهاي‌ رايج‌ در سرزمينهاي‌ اسلامي‌ در دو تقسيم‌بندي‌ عمده‌ بررسي‌ شده‌ است:
1) بر اساس‌ سرزمينها و گاه‌شماريهاي‌ رايج‌ در آنها (تقسيم‌بندي جغرافيايي‌، بخشهاي‌3 تا 5 مقاله‌)
2) بر اساس‌ گونه‌هاي‌ مختلفي‌ از گاه‌شماريها با اركان‌ غير اسلامي‌ كه‌ در سرزمينهاي‌ اسلامي‌ رواج‌ داشته‌ يادارند (تقسيم‌بندي‌ موضوعي‌، بخشهاي‌ 6 تا 8 مقاله‌).
بر اين ‌اساس‌، اين‌ مقاله‌ شامل‌ اين‌ بخشهاست‌:

1) واژه‌شناسي
2) اركان‌ گاه‌شماريها
3) گاه‌شماري‌ در كشورهاي‌ عربي‌
4) گاه‌شماري‌ در ايران
5) گاه‌شماري‌ در ديگر كشورهاي‌ حوزه‌ تمدن‌ اسلامي
6) گاه‌شماري‌ دوازده‌ حيواني
7) گاه‌شماري‌ سلوكي‌
8) گاه‌شماريهاي‌ يهودي‌ و مسيحي‌
9) تاريخگذاري‌ اسناد
10) گاهنامه‌/ تقويم‌
11) تبديل‌ تاريخ‌
12) گاه‌شماري‌ در ادب‌ فارسي‌
13) گاه‌شماري‌ و فرهنگ